Voorschool aanmelden

U kunt uw kind inschrijven op de voorschool vanaf het moment dat hij/zij 1,5 jaar oud is. Plaatsing vindt plaats in de maand dat uw kind 2,5 jaar wordt, tenzij de grootte van de groep dit niet toelaat.

Het plaatsen en het betalen verloopt via het secretariaat van Delta-voorschool.
Telefoonnummer: 0162-464770
Email: delta-voorschool@xs4all.nl

Het aanmelden voor de voorschool gaat via een digitaal formulier. U vindt het aanmeldformulier hier.
Om ook voor de basisschool in te schrijven dient u daarnaast het aanmeldformulier voor de basisschool in te vullen.

Indien er sprake is van een wachtlijst wordt er geplaatst op volgorde van aanmelding.

Ongeveer een week voordat uw kind geplaatst wordt, kunt u samen met uw kind kennis komen maken met de leidsters en de speelruimte. U kunt daarnaast ook een afspraak maken met de directie van de school voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding door de school.
Na de voorschool wordt uw kind automatisch ingedeeld in de kleutergroep. Als u echter wenst dat uw kind vanaf groep 1 naar een andere basisschool gaat, vragen wij u dit tijdig aan te geven bij de directie van de school.

 

Kosten

Wanneer een peuter gebruik gaat maken van de voorschool van een basisschool van Delta-onderwijs dan zijn daar kosten aan verbonden. De voorscholen vallen nog niet onder het reguliere onderwijs dat, als uw kind 4 jaar wordt, gratis is. Voor deelname aan de voorschool vragen wij van u een ouderbijdrage. Daarnaast subsidieert de gemeente Oosterhout ook de voorscholen.
De ouderbijdrage voor de voorschool bedraagt € 8,17 per uur over 20 uren per maand.

U hoeft echter in de meeste gevallen niet dit gehele bedrag te betalen, maar veel minder.

Omdat de voorscholen vallen onder de wet kinderopvang kunt u, als u recht hebt op kinderopvangtoeslag, via de belastingdienst kinderopvangtoeslag aanvragen.

Hebt u géén recht op kinderopvangtoeslag, dan kunt u gebruik maken van de inkomensafhankelijke subsidie van de gemeente Oosterhout. Hieronder leest u hoe één en ander werkt.

Hoe werkt het als u recht hebt op kinderopvangtoeslag?

U hebt recht op kinderopvangtoeslag als:
 
- U en uw toeslagpartner beiden werken, een traject volgen naar werk of een opleiding of inburgeringscursus volgen.
- U als alleenstaande ouder werkt, een traject volgt naar werk of een opleiding of inburgeringscursus volgt.

U krijgt 6 weken voordat uw peuter kan starten op de voorschool een plaatsingsvoorstel dat door u wordt ingevuld. Nadat wij dit formulier van u ontvangen hebben krijgt u van ons een overeenkomst waarin wij afspreken dat uw peuter 200 uur per schooljaar bij ons voorschoolse educatie volgt. Met deze overeenkomst kunt u via de website toeslagen.nl kinderopvangtoeslag aanvragen. U hebt daarvoor een DigiD nodig. Heeft u dat nog niet vraag dat dan snel aan. Vanaf de start op de voorschool factureren wij u maandelijks, met uitzondering van de maanden juli en augustus, zolang uw peuter de voorschool bezoekt 20 uur voorschoolse opvang. Die betaalt u aan ons, liefst door middel van automatische incasso. U ontvangt van de belastingdienst de kinderopvangtoeslag terug. Let hierbij wel op dat de belastingdienst 12 maanden toeslag geeft en wij maar 10 maanden incasseren. U krijgt dus standaard teveel kinderopvangtoeslag, het teveel moet u terug betalen. Wij adviseren u de uren per maand waar u toeslag voor aanvraagt op 16,5 uur te houden, zo hoeft u aan het einde van het jaar het teveel ontvangen bedrag niet terug te betalen.
Volgt uw peuter VVE, dan berekenen wij de extra 20 uur per maand voor € 0,-.

Hoe werkt het als u géén recht hebt op kinderopvangtoeslag?

Dan heeft u recht op de inkomensafhankelijke subsidie van de gemeente Oosterhout.
Wat zijn dan de kosten van de voorschool per uur?

Gezamenlijk

toetsingsinkomen gezin

Ouderbijdrage peuteropvang per uur

 

1ekind

2ekind e.v.

lager dan

€ 19.890

€ 0,33

€ 0,33

€ 19.891

€ 30.581

€ 0,41

€ 0,35

€ 30.582

€ 42.082

€ 0,87

€ 0,44

€ 42.083

€ 57.238

€ 1,36

€ 0,45

€ 57.239

€ 82.276

€ 2,36

€ 0,66

€ 82.277

€ 114.011

€ 4,02

€ 1,03

€ 114.012

en hoger

€ 5,41

€ 1,93


U krijgt 6 weken, voordat uw peuter kan starten op de voorschool een plaatsingsvoorstel dat door u wordt ingevuld. In dat formulier moet u aangeven dat u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag en wat uw gezamenlijke gezinsinkomen is. Wij moeten daarbij ook een inkomensverklaring van u ontvangen als bewijs. Vanaf de start op de voorschool krijgt u van ons maandelijks, met uitzondering van de maanden juli en augustus, zolang uw peuter de voorschool bezoekt, een factuur voor 20 uur voorschoolse opvang. Wij hebben dan al voor u berekend op welk bedrag subsidie per uur u recht heeft en u betaalt aan ons alleen het netto uurtarief uit bovenstaande tabel. Die betaalt u aan ons, liefst door middel van automatische incasso. Volgt uw peuter VVE, dan berekenen wij de extra 20 uur per maand voor € 0,-.


Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT