Voorschool aanmelden

U kunt uw kind inschrijven op de voorschool vanaf het moment dat hij/zij 1,5 jaar oud is. Plaatsing vindt plaats in de maand dat uw kind 2,5 jaar wordt, tenzij de grootte van de groep dit niet toelaat.

Het plaatsen en het betalen verloopt via het secretariaat van Delta-voorschool.
Telefoonnummer: 0162-464770
Email: voorschool@delta-onderwijs.nl 

Het aanmelden voor de voorschool gaat via een digitaal formulier. U vindt het aanmeldformulier hier.
Om ook voor de basisschool in te schrijven dient u daarnaast het aanmeldformulier voor de basisschool in te vullen.

Indien er sprake is van een wachtlijst wordt er geplaatst op volgorde van aanmelding.

Ongeveer een week voordat uw kind geplaatst wordt, kunt u samen met uw kind kennis komen maken met de leidsters en de speelruimte. U kunt daarnaast ook een afspraak maken met de directie van de school voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding door de school.
Na de voorschool wordt uw kind automatisch ingedeeld in de kleutergroep. Als u echter wenst dat uw kind vanaf groep 1 naar een andere basisschool gaat, vragen wij u dit tijdig aan te geven bij de directie van de school.

 

Kosten

Wanneer een peuter gebruik gaat maken van de voorschool van een basisschool van Delta-onderwijs dan zijn daar kosten aan verbonden. De voorscholen vallen nog niet onder het reguliere onderwijs dat, wanneer uw kind 4 jaar wordt, gratis is. Voor deelname aan de voorschool vragen wij van u een ouderbijdrage. Daarnaast subsidieert de Gemeente Oosterhout ook de voorscholen. Voor meer informatie kunt u hier klikken.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT