Prima

Een veilige en positieve sfeer in de klas is van groot belang voor goed onderwijs. Leerlingen die zich prettig voelen en zichzelf kunnen zijn, kunnen de beste leerprestaties leveren. Op vrijwel alle basisscholen  zijn sommige kinderen actief met pesten bezig en zijn er slachtoffers van pestgedrag. 

De Prima-aanpak gaat ervan uit dat er binnen een klas zes groepen leerlingen een rol spelen met betrekking tot pesten:
  •  de pester(s)
  •  de gespeste(n)

en een grote groep omstanders die te verdelen is in

  •  verdedigers
  •  meelopers
  •  aanmoedigers
  •  buitenstaanders
De Prima-aanpak heeft niet tot doel te willen bereiken dat alle leerlingen vrienden van elkaar worden. Maar, iedereen te leren op een positieve manier met elkaar om te gaan, zodat iedereen zich veilig voelt in de klas.

Prima richt zich op drie aspecten:
1. Het groepsproces
Prima maakt de leerlingen bewust van hun rol in de groep en de daarbij horende verantwoordelijkheid voor de sfeer in de groep. De groepsnorm wordt verschoven naar 'niet pesten' en naar 'ingrijpen/ verdedigen' in plaats van toekijken.
2. Weerbaarheid
Prima leert de leerlingen vaardigheden en strategieën aan om beter om te kunnen gaan met pestsituaties.
3. Prosociaal gedrag
Prima leert de leerlingen vaardigheden en strategieën aan waarmee ze hun prosociale gedrag versterken.

Een tijd terug is er een filmpje gemaakt door Prima, dat ook op hun website te vinden is. Hierin kunt u zien wat wij op school doen met de Prima-aanpak. Het filmpje is wel al wat verouderd, een aantal mensen die te zien zijn in het filmpje zijn momenteel niet meer werkzaam op de Paulo Freire.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT