OV

Binnen de Paulo Freire school is een actieve oudervereniging. Wij willen ons graag aan u voorstellen! De oudervereniging (OV) bestaat uit 10 OV-leden met een dagelijks bestuur.

Taken van de oudervereniging

De OV-leden helpen bij de organisatie van uiteenlopende activiteiten voor de kinderen op school zoals: · het Sinterklaasfeest
· de kerstviering
· Carnaval
· de sport & speldag
· de juffendag
· buitenschoolse (klas)activiteiten
· de avondvierdaagse.

Ouderbijdrage

Om al deze activiteiten mogelijk te maken vraagt de oudervereniging jaarlijks een ouderbijdrage. De bijdrage voor een schooljaar is 25 euro per kind. Met deze bijdrage en de enthousiaste inzet van de OV-leden kunnen de activiteiten gerealiseerd worden.

U geeft hiervoor aan Paulo Freire een machtiging tot automatische incasso via het document. Klik op onderstaande afbeelding en het document wordt gedownload. 

Actief OV-lid worden

We willen u graag als OV-lid ontvangen!
Ieder jaar stromen er leerlingen uit en daarmee ook de ouders die lid zijn van de OV.
We kunnen daarom altijd OV-leden gebruiken.

Maar wat houdt dat nu precies in?
Iedere activiteit wordt door een commissie georganiseerd. Een commissie bestaat uit OV-leden en leerkrachten. Een OV-lid heeft meestal 1 of max. 2 activiteiten waar zij bij helpt.
Voor uitvoering van een activiteit wordt op de dag zelf veel gebruik gemaakt van hulpouders.

De OV vergadert tijdens het schooljaar gemiddeld 1x in de 2 maanden.
Tijdens de vergadering zijn de directeur, een leerkracht en af en toe een MR-lid (MR=medezeggenschapraad) aanwezig. Een belangrijk deel van de tijd wordt besteed aan de activiteiten. We bespreken samen voorstellen en doen suggesties voor de commissies. Daarnaast is een OV-lid ook een ouder die allerlei zaken hoort en ziet. Deze zaken worden zonder directeur of leerkracht met elkaar besproken en zo nodig door het MR-lid meegenomen naar de schoolleiding.

Van de OV vergaderingen worden ook notulen gemaakt. Zo kunt u zien wat er is besproken. Deze notulen kunt u hier vinden.

OV-leden zijn belangrijk voor de school en willen er samen voor zorgen dat de kinderen een leuke tijd hebben op de Paulo Freire!

Contact

Hopelijk bent u ook enthousiast geworden! Wilt u meer weten over de oudervereniging of wilt u zich aanmelden als hulpouder? Stuur dan een mailtje naar: ov@paulofreire.nl
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl