MR

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad, zo ook basisschool Paulo Freire. De MR bestaat uit zowel ouders als personeelsleden. Via de MR hebben de ouders en personeelsleden inspraak in wat er op school gebeurt. Een belangrijke taak van de MR is het waken over de kwaliteit van het onderwijs. De MR overlegt met de directie en vóórdat er plannen worden uitgevoerd is de directie verplicht om goedkeuring of advies te vragen aan de MR. De leden van de MR zullen regelmatig cursussen volgen om de taak van de MR zo goed mogelijk uit te voeren.
Het reglement van de MR kunt u hier vinden.

De medezeggenschapsraad op de Paulo Freire bestaat uit 2 leerkrachten en 2 ouders.
Per jaar zijn er 5-6 vergaderingen gepland die u ook terug kunt vinden in de schoolkalender.

De agenda van de MR heeft elk jaar een aantal vaste agendapunten, zoals bijvoorbeeld:

  • Het formatieplan (personeelsplan)
  • Het schoolplan
  • Het scholingsplan
  • De schoolgids en de jaarkalender
  • De financiële jaarrekening van zowel de school als de MR zelf.

Daarnaast worden alle onderwerpen die actueel zijn en om een beleidsmatige aanpak vragen aan de orde gesteld. Dit kan bijvoorbeeld zijn: de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de kinderen en personeel van de Paulo Freire.

De oudergeleding van de MR heeft ook regelmatig overleg met het bestuur van de Oudervereniging (OR) zodat actuele onderwerpen vanuit ouders ook besproken kunnen worden in de vergadering van de MR. Op deze manier is de medezeggenschapsraad voor iedereen en kan iedereen inspraak hebben.

De vergaderingen van de MR worden doorgaans gehouden in de school en zijn (grotendeels) openbaar. Iedere belangstellende kan deze vergaderingen bijwonen. 
Wilt u contact met de MR dan kan dat door één van de MR leden even aan te spreken op het schoolplein of door een mail te sturen naar: mr@paulofreire.nl 
Ook de notulen van de vergaderingen zijn openbaar. Om de notulen van dit schooljaar te lezen kunt u hier klikken.

De leden van de MR zijn:
- meneer Wouter (groep 7-8)
- juf Joke (groep 3-4)
- Rutger Smeets (kind in groep 8)
- Rianne Schra (kind in groep 7)

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT