Onze school

Basisschool Paulo Freire is een katholieke basisschool die in de wijk Strijen in Oosterhout staat.

Paulo Freire

Paulo Freire was een Braziliaanse pedagoog. Hij wilde de arme bewoners van Brazilië leren lezen en schrijven. Voor Paulo Freire was daarbij de woordenschatontwikkeling van zeer groot belang. Hij hanteerde een speciale aanpak waarbij leraar en leerlingen samen op zoek gingen naar een zinvolle invulling van het programma. Zijn aanpak zorgde er ook voor dat mensen zich ontwikkelden tot zelfbewuste, kritische burgers. Elementen van de visie van Paulo Freire vinden we terug in onze school: 

  • We hechten veel waarde aan woordenschatontwikkeling.

  • In de hele school hangen pictogrammen van de Woezel, het beeld dat op het schoolplein staat. Deze Woezel staat symbool voor: we helpen elkaar, we luisteren naar elkaar en we hebben respect voor elkaar.                                                                                                     

Schooltijden 

Voor de groepen 1 tot en met 8 zijn de schooltijden vanaf 1 januari 2022:
Maandag tot en met vrijdag van 8.30-14.00 uur. 

5 Minuten voordat we beginnen gaat de bel om naar binnen te gaan. Iedereen kan dan rustig naar binnen komen zodat we precies om 8.30 uur kunnen beginnen.
We vragen iedereen zich goed aan deze tijden te houden en niet te laat te komen.

De
voorschool is open op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.
Zij beginnen om 8.30 uur en eindigen om 12.30 uur.
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT