Informatie op de eerste schooldag

Oosterhout, 24 augustus 2020

Beste ouders en verzorgers,

We zijn weer begonnen! Na een zonnige vakantie mochten we vandaag weer alle kinderen verwelkomen op de Paulo Freire! Wij zijn er klaar voor!

Zelfs in de vakantie is er hard gewerkt! De schilder heeft het kleuterlokaal, het lokaal van de voorschool en de teamkamer geschilderd. De lokalen zijn nu mooi wit. De overige lokalen worden ook in de loop van het schooljaar geschilderd. Ook willen we dit jaar graag nieuwe gordijnen in alle lokalen.

We starten de eerste vier weken weer met het thema, “De gouden weken”. Dit zijn de weken waarin de leerkracht en de leerlingen elkaar beter leren kennen. Deze periode is heel geschikt om te bouwen aan het groepsgevoel en aan een goede en veilige sfeer in de groep.

Daarnaast hebben we volgende week woensdag, 2 september de kick off van het SWPBS traject. Mocht u niet meer precies weten wat dat is, ik stuur de folder die u voor de zomervakantie heeft gekregen nog een keer mee in de bijlage. We wilden de kick off vieren met ouders erbij maar gezien de huidige maatregelen hebben we besloten de kick-off zonder ouders te vieren en deze digitaal met u te delen.

Voor de vakantie hebben we ook aangegeven dat er een vacature is ontstaan in de MR. Deze vacature is in ieder geval opengesteld tot en met 1 september. Als MR-lid bent u nauw betrokken bij de school, kunt u meepraten en -beslissen over het beleid en de kwaliteit. Belangrijke wijzigingen kunnen niet worden doorgevoerd zonder instemming van de MR. Samen maken we immers de school! Mocht u interesse hebben of zich kandidaat willen stellen dan kunt u dat bij mij aangeven.

Deze week krijgt uw kind de jaarkalender mee naar huis. Hierop staan alle activiteiten en vrije dagen vermeld. Ook staat hier aanvullende informatie op, zoals de nieuwe mailadressen van al het personeel van de Paulo Freire. Tevens zal deze week de nieuwe schoolgids op de website geplaatst worden. De kinderen krijgen deze week een lijst mee naar huis met de namen van hun klasgenoten.

Vanaf 1 september vinden er kennismakingsgesprekken plaats voor de ouder(s) / verzorgers met de nieuwe leerkracht. Het is de bedoeling dat de leerling hier zelf ook bij aansluit. U kunt zich hier later deze week voor inschrijven.

Ook dit jaar werken we weer met stagiaires. We hebben stagiaires van het ROC Tilburg, onderwijsassistenten en stagiaires van Avans Pabo Breda. Deze stagiaires ‘delen’ we met bs de Torenschouw, zodat de studenten de kans krijgen zich breed te oriënteren stage te lopen in een groep van hun voorkeur. De studenten zullen zich in de komende nieuwsbrief aan u voorstellen.

Dit schooljaar gaan we ons in samenspraak met de MR verder oriënteren op een
continurooster. Hierover zullen we u tussentijds steeds informeren.

Ik hoop u voor vandaag weer voldoende geïnformeerd te hebben. Helaas was ik zelf een groot deel van de dag niet op school, in afwachting van de uitslag van een coronatest. Gelukkig was de uitslag goed en kan ik mijn werkzaamheden op de locatie weer hervatten. Ik kijk ernaar uit u weer te zien!

Met vriendelijke groet, Annemarie Wigard
Media
  • woezel
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl