Voorschool

Basisschool Paulo Freire heeft ook een voorschool. Deze voorschool is verbonden aan zowel de Paulo Freire als aan de Torenschouw.

Bij onze voorschool staat het spelen en samen zijn met leeftijdsgenootjes in een rijke leeromgeving voorop. Wij maken gebruik van de methode 'Uk en Puk'. Er wordt gewerkt met een vast en voorspelbaar programma. De inhoud van het programma wisselt met de thema’s waaraan we werken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld herfst, boerderij, vakantie, etc.

De voorschool bestaat uit 2 groepen:
1. maandagochtend en woensdagochtend
2. dinsdagochtend en donderdagochtend
De tijden van beide groepen zijn van 08:30 - 12:30 uur.

Het vaste dagprogramma ziet er als volgt uit:
Bij binnenkomst staat er op de tafels spelmateriaal waar de kinderen mee kunnen spelen. Voor ouders is er dan ruimte om een overdracht te doen aan de leidsters. Als alle kinderen binnen zijn starten we in de kring. Hier zingen we een welkomstliedje, begroeten we de kinderen en kiezen we het hulpje van de dag. Het hulpje mag dan samen met de leidster het buitenspelmateriaal klaar gaan zetten zodat we met zijn allen buiten kunnen spelen.

Als we na het buiten spelen alles weer opgeruimd hebben gaan we naar binnen waar we onze jas ophangen, onze handen wassen en aan tafel gaan voor het fruit eten. Bij het fruit krijgen de kinderen ook een bekertje water. Als dat allemaal op is, is er ruimte voor vrij spel. De kinderen gaan heerlijk spelen en in groepjes of individueel bieden we ontwikkelingsgerichte activiteiten aan in het thema van dat moment.

Aan het einde van de ochtend ruimen we alles weer gezamenlijk op en gaan we aan tafel voor de boterham. Na de boterham zingen we liedjes en is er nog even tijd om met het spelmateriaal te spelen wat de leidster klaar heeft gezet. Af en toe bieden we nog een kringactiviteit aan. Om 12:30 uur is het dan weer tijd om naar huis te gaan.

Klik op Voorschool aanmelden wanneer u direct doorverwezen wilt worden naar het online aanmeldformulier.

Groetjes,
Juf Mascha en juf MayaDeze website is gerealiseerd door Heutink ICT