Voorschool

Basisschool Paulo Freire heeft ook een voorschool. Deze voorschool is verbonden aan de Paulo Freire en aan de Torenschouw.

Onze voorschool biedt aan peuters vanaf twee en een half jaar, tot het moment dat zij naar de
basisschool gaan, leuke en verantwoorde ontwikkelingsmogelijkheden in een rustige, niet
prestatiegerichte omgeving. Het doel is dat het kind zich zo optimaal mogelijk, in zijn eigen tempo, kan ontwikkelen. We hebben aandacht voor de verschillende ontwikkelingsgebieden:
Sociale ontwikkeling; door contact met leeftijdsgenootjes en leidsters.
Verstandelijke ontwikkeling; door het aanbieden van verantwoord en gevarieerd spelmateriaal.
Emotionele ontwikkeling; het leren opkomen voor jezelf en rekening leren te houden met
leeftijdsgenootjes.
Motorische ontwikkeling; door middel van bewegingsspelletjes, knutselopdrachtjes, enz.
We realiseren een doorgaande ontwikkelingslijn voor de peuters door gebruik te maken van dezelfde methode als de basisscholen Torenschouw en Paulo Freire. De methoden waar wij mee werken zijn Startblokken van basisontwikkeling en Puk en Ko. Deze methoden gaan er vanuit dat peuters spelend leren. Het spelen staat bij ons dan ook centraal. We gebruiken de 'KIJK!' als observatie instrument om de ontwikkeling van de kinderen te volgen en stimuleren.

Zelfstandigheid

Zelfstandigheid vinden wij heel belangrijk bij peuters. Het kost soms wat extra tijd, maar het vergroot hun zelfvertrouwen. Wij laten de kinderen dan ook zoveel mogelijk zelf hun jas aan/uit doen, zelf gaan plassen enz. Hiervoor is het handig, om kinderen die nog maar net zindelijk zijn, gemakkelijke kleding aan te geven. Met een grote lus kunnen ze hun jas gemakkelijker zelf ophangen.

Groepsindeling

Er is één peutergroep, die 4 dagdelen geopend is. Kinderen komen 2 (regulier programma) of 4 (VVE aanbod) dagdelen naar de voorschool. Elke groep bestaat uit maximaal 16 peuters, die begeleid worden door twee vaste, gediplomeerde leidsters. We proberen de peuters zo gelijkmatig mogelijk over de 2 verschillende groepen te verdelen.
 

VVE

We zijn een VVE-voorschool. Dit betekent dat peuters die een extra stimulans nodig hebben, vier dagdelen gebruik mogen maken van de voorschool. We willen voor ieder kind een goede basis.
VVE is van oorsprong een taalstimuleringsprogramma. Het doel is om de overgang naar de basisschool zo klein mogelijk te maken.
In overleg met het consultatiebureau en/of ouders wordt gekeken of een peuter in aanmerking komt voor een VVE-plaatsing.

Programma

Bij aankomst komt u samen met uw peuter naar binnen. Tijdens deze inloop helpt u uw peuter even op gang om te gaan spelen. Als alle kinderen binnen zijn maken we een kringetje op de grond. Alle peuters worden persoonlijk begroet en er wordt een hulpje gekozen. We lezen een boekje voor of hebben een kringgesprekje. Hierna mogen de kinderen om de beurt kiezen waar ze mee willen spelen. Soms wordt er n.a.v. het thema geknutseld aan de hoge tafel. We ruimen samen al het speelgoed op. Dan volgt een rustpunt door gezamenlijk fruit te eten. Bij droog weer gaan we buiten spelen, anders in de speelzaal.
Het laatste half uur wordt er gedronken, liedjes gezongen en/of een kringspelletje gedaan. We maken gebruik van dagritmekaarten zodat de peuters kunnen zien welke activiteiten we gaan doen en al gedaan hebben. Zoals u ziet heeft elke ochtend vaste terugkerende activiteiten, waaraan uw peuter houvast heeft.
 

Werken met thema’s

Wij werken op onze voorschool vaak aan een bepaald thema. Er wordt dan een aantal weken aan één bepaald onderwerp aandacht besteed. Knutselopdrachtjes, de liedjes, de verhaaltjes en de gesprekjes sluiten dan aan bij dit thema. Bepaalde woorden en begrippen worden zo regelmatig herhaald, waardoor ze voor de peuters steeds herkenbaarder worden. De thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van de peuter. Enkele themavoorbeelden zijn: de jaargetijden, Kerst, Sinterklaas, maar ook thema’s als boodschappen doen en kleding kunnen aan bod komen.
Tijdens zo’n thema worden de ontwikkelingsgebieden van de peuter geprikkeld. Dit kan zijn een voor ouders zichtbare knutselactiviteit, maar ook een kringspel of spelen in de themahoek vinden we heel belangrijk.

Klik op Voorschool aanmelden als u informatie wil om uw kind(eren) aan te melden bij de voorschool.
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT