Groep 7/8

Welkom op de pagina van groep 7/8!

De groep heeft dit schooljaar één vaste leerkracht: meneer Wouter. 

Maandag   Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag 
meneer Wouter meneer Wouter meneer Wouter meneer Wouter meneer Wouter
   

Wat doen wij in groep 7/8?


Groep 7

Groep 7 is het op één na laatste jaar van de basisschool. In dit jaar wordt de laatste hand gelegd aan de basis en wordt er al een klein beetje vooruit gekeken naar het laatste jaar en naar wat er na groep 8 nog staat te gebeuren.

Bij spelling leren we onder andere hoe de werkwoorden gespeld moeten worden en hoe je leenwoorden uit andere talen schrijft. Bij de taallessen worden heel veel nieuwe woorden (aan)geleerd. Daarnaast leren de leerlingen welke woordsoorten er zijn, of hoe ze een zin kunnen verdelen in zinsdelen. We leren ontleden en oefenen met spreekwoorden en uitdrukkingen.

Bij rekenen gaan we verder tot aan de 100.000 maar komen ook breuken, procenten en verhoudingen veelvuldig aan bod.
Bij de wereldoriëntatie vakken staat ook dit schooljaar een mooi gevarieerd lesaanbod op het programma.

Aan het einde van groep 7 krijgen alle leerlingen hun 1e voorlopig advies voor de middelbare school te horen. Dit is en blijft altijd een spannend moment voor veel ouders en leerlingen. In groep 8 kan er echter nog van alles gebeuren. Wel adviseren wij alle leerlingen van groep 7 om in dit jaar alvast een kijkje te nemen bij de middelbare scholen. Je kijkt dan met een heel open en onbevangen blik.


Groep 8
Groep 8 is het laatste jaar van de basisschool en het jaar van de verplichte eindtoets. In dit jaar bereiden we de kinderen voor op het voortgezet onderwijs. De leerlingen zullen al lessen gaan volgen op de middelbare school.

Spelling staat in het teken van het herhalen van de verschillende categorieën. Alle spellingcategorieën komen in een vlotter tempo nog een keer voorbij. Ook werkwoordspelling komt veelvuldig aan bod in groep 8. Bij de taallessen van Taal Actief is er veel aandacht voor taalbeschouwing, woordenschat, creatief schrijven (publiceren) en ook presenteren!

Bij rekenen gaan we verder tot aan de 1.000.000 en 1.000.000.000. Vaardigheden als cijferend optellen/ aftrekken, cijferend vermenigvuldigen en delen, handig rekenen, verhoudingen, breuken, procenten, meten, tijd en geld staan op het programma.

Bij begrijpend lezen leren de kinderen aan de hand van actuele nieuwsteksten stukken tekst goed te begrijpen door te leren over relaties en verwijswoorden en leesstrategieën als voorspellen, vragen stellen en samenvatten.

Groep 8 sluit het jaar af met het opvoeren van de eindmusical!

Groetjes,
Meneer Wouter

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT