Groep 1/2

Welkom op de pagina van groep 1/2!

De juffen van groep 1/2 in schooljaar 2022-2023 zijn juf Lonneke en juf Susan.
Op deze dagen zijn wij in de klas te vinden:

Maandag   Dinsdag  Woensdag  Donderdag  Vrijdag 
juf Lonneke juf  Susan  juf      Susan juf      Susan juf Lonneke

Wat doen wij elke dag?

Elke dag starten we in de kring en sluiten we af in de kring. In de kring gaan we liedjes zingen, leren we de dagen van de week, de maanden van het jaar en kijken we naar het weer. Kringactiviteiten zijn taal- of rekenactiviteiten of sociaal-emotionele activiteiten. Daarnaast eten we samen fruit in de kring.
Zowel 's ochtends als 's middags is er tijd vrijgemaakt om samen te bewegen. Dit kan zijn buitenspelen op het speelplein maar ook gymmen in de speelzaal valt hieronder. Dit kan een gymles zijn maar soms is vrij spelen ook fijn. In de speelzaal is veel gelegenheid om te klimmen en te klauteren, met ballen te spelen (gooien en vangen) of met alle andere materialen die daar aanwezig zijn.
Tenslotte hebben we ook 2 keer per dag werktijd. In deze tijd mogen de kinderen soms kiezen en soms kiest de juf voor hen. We tekenen, knutselen en doen werkjes met kleuren, vormen, taal- of telactiviteiten. Daarnaast bouwen we in de bouwhoek of spelen een rollenspel in de huishoek of het poppenhuis. Jonge kinderen leren heel veel spelenderwijs dus soms lijkt het of ze alleen maar spelen maar ze leren echt heel veel!

KIJK!

Wij observeren aan de hand van de KIJK! die we ook 2 keer per jaar invullen en bespreken met ouders op de ouderavond. Door de KIJK! is het mogelijk kinderen precies te volgen in hun ontwikkeling. Wij zien dan hoe ver een kind is op een bepaalde ontwikkelingslijn en kunnen dus altijd werk op niveau aanbieden om een kind weer een stapje verder te laten zetten.

Werken met thema's

In groep 1/2 werken we altijd aan de hand van een thema. Dit kunnen de verschillende seizoenen zijn maar ook Sinterklaas, Kerst, Pasen en andere onderwerpen komen aan bod. We doen dan allerlei activiteiten aan de hand van dat thema en je kan vaak in de klas al zien wat het thema is.

Groetjes,
Juf Susan en juf Lonneke

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT